isolera golv
isolera golv
isolera golv

Att isolera golvet

Det finns flera skäl till att isolera golvet ordentligt. Ett välisolerat golv spar både miljö och plånbok, varma fötter får du på köpet! På denna sida får du tips och råd om hur du kan gå tillväga för att isolera golvet som är kallt.

ANPASSA MATERIALET

De flesta golvisoleringar på marknaden håller hög klass, men alla typer av isolering passar inte överallt. A och O är att anpassa materialvalet till de förhållanden som råder för just ditt golv.

KVALITET

När du ska isolera golvet är det viktigt att du gör det med ett material av rätt kvalitet. På förpackningen står ofta ett siffervärde som på markerar värmeledningsförmågan. Enheten betecknas Lambda. Lambdanivån tolkar du genom att ju lägre lambdavärde, desto bättre isoleringsförmåga. På förpackningen finner du även ett K-värde. K-värdet ska också det vara lågt -ju lägre K-värde desto bättre värmeisolerande förmåga.

ANVÄND STORA BITAR

De som utfört mycket isolering vet att det är bra att använda stora bitar isoleringsmaterial. Vi rekommenderar därför att du inte ska skarva inte för mycket, då det kan ge upphov till luftläckage. Lagom är givetvis bäst - men om du väljer mellan lite mer och lite mindre - väl "lite mer". Iskalla luftläckage är inget trevligt och inte heller ekonomiskt. När man isolerar med dubbla lager måste skarvarna förskjutas så att skarven inte hamnar på samma ställe i de olika lagren.

MINERALULL

Mineralull finns både i form av stenull och som glasull. Båda kliar något på huden vid hantering. Främsta skillnaden mellan den grå stenullen och den gula glasullen är att stenull tål högre temperaturer. En del menar att glasull är bättre om man måste trycka ihop isoleringen eftersom den återtar sin ursprungliga form snabbare än stenullen. Mineralullen ska inte bli blöt, då isolerar den sämre. Mineralull finns i form av rulle, skivor, mattor och lösull.

CELLULOSAFIBER

Vanliga material i cellulosafiber är kutterspån, lin, hampa, tidningspapper och sågspån. Att isolera golvet med cellulosa är en gammal anrik metod. Men den är långt ifrån omodern. Cellulosa har nämligen en stor fördel, den kan andas. Det innebär att den både kan absorbera och avge fukt, beroende på förhållande. Det är en stor fördel i äldre byggnader där det förekommer en viss fuktvandring. Cellulosafibern är brännbar. Därför är det viktigt att kontrollera att materialet är behandlat med någon form av brandskyddsmedel och eventuellt även antimögelmedel innan man sätter igång med att isolera golvet. Cellulosafiber finns i form av skivor, mattor och lösull.

CELLPLAST

Cellplast, eller frigolit som det också kallas, har historiskt sett oftast använts utomhus på källarväggar, fasader, under betongplattor och på yttertak. Numera används materialet för isolering av både undergolv och övergolv. En fördel med cellplast är att den tål väta. Cellplasten är brännbar, vid brand uppstår en extremt ohälsosam rök. Cellplast finns som skivor, lösull och isolerande dräneringsskiva.

TIPS OCH RÅD FÖR ATT ISOLERA GOLV

Om du är osäker på vilken typ av isolering som passar bäst för just ditt golv, ta kontakt med din lokala bygghandlare. De har lång erfarenhet på området och hjälper gärna till.